กติกากอล์ฟ เบื้องต้นเป็นอย่างไร

กติกากอล์ฟ เบื้องต้นเป็นอย่างไร

กีฬากอล์ฟ นั้นเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมาเป็นเวลานาน โดยกีฬากอล์ฟนั้นมีมาตั้งแต่ในช่วงศตวรรษที่ 18 แล้ว
โดยในช่วงนั้น กีฬากอล์ฟ ได้ถือกำเนิดให้เป็นกีฬาสากลนั่นเอง ซึ่งกีฬากอล์ฟนั้นได้ถูกให้เป็นกีฬาที่อยู่ภายใต้การ
ดูแลของ 2 องค์กรหลักได้แก่ Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (R&A) และ United States Golf Association (USGA) นั่นเอง โดยองค์กรที่ดูแลกีฬากอล์ฟทั้งสององค์กรนั้น จะทำการแบ่งหน้าที่ในการดูแลในแต่ละ
ประเทศนั่นเอง โดยองค์กรที่ดูแลกีฬากอล์ฟในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเม็กซิโกจะเป็นองค์กร United States Golf Association (USGA) ส่วนประเทศอื่น ๆ นั้นจะถูกดูแลด้วยองค์กร Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (R&A) นั่นเอง ซึ่งกีฬากอล์ฟในประเทศไทยก็จะอยู่ภายใต้ขององค์กร Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (R&A) เช่นเดียวกัน สำหรับกีฬากอล์ฟจะมีการกำหนดกติกาขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นนั้นสามารถแข่งขันกันได้อย่างสันติ แถมยัง
ช่วยลดความขัดแย้งได้ด้วย โดยการแข่งขันกีฬากอล์ฟอย่างยุติธรรมนั้นจะเน้นไปที่เรื่องของมารยาทในการเล่น โดยผู้
เล่นนั้นจะต้องให้ความร่วมมือในเรื่องของทั้งพฤติกรรมในการเล่น รวมถึงการแต่งกายอีกด้วย โดยเราได้มี กติกากอล์ฟ มาให้ดูกันด้วย สำหรับใครที่อยากรู้ว่ากติกาในการเล่นกีฬากอล์ฟเป็นอย่างไร ไปติดตามกันต่อเลย

การเล่นกอล์ฟแบบแมตช์เพลย์นั้นมี กติกากอล์ฟ อย่างไร

            สำหรับกติกาในการเล่นกีฬากอล์ฟรูปแบบแรกที่เรานำมาให้ดูกันก็คือ กติกากอล์ฟ แบบ แมตช์เพลย์ นั้นเอง
โดยกติกากอล์ฟในแบบนี้นั้นจะเป็นการเล่นกอล์ฟระหว่างผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายนั่นเอง ซึ่งการเล่นกอล์ฟแบบแมตช์
เพลย์หนังสามารถเล่นได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีมอีกด้วย โดยในการแข่งขันนั้นจะมีรอบกำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรก เว้น
แต่ว่าในการแข่งขันนั้นจะมีการกำหนดกติกานอกเหนือจากรูปแบบกติกาหลักนั่นเอง

กติกาในการนับแต้ม

กติกากอล์ฟ

สำหรับการนับแต้มของการแข่งขันกอล์ฟในรูปแบบแมตช์เพลย์นั้น จะทำการนับแต้มจากจำนวนหลุมที่ชนะ
นั่นเอง ซึ่งในการแข่งขันแบบแมตช์เพลย์นั้น หากผู้เล่นฝ่ายใดสามารถตีลูกกอล์ฟให้ลงหลุมด้วยการสโตรคที่น้อยกว่า
จะถือว่าผู้เข้าแข่งขันท่านนั้นเป็นผู้ชนะนั่นเอง ถือว่าเป็นกติกาที่ง่ายเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ หากผู้เข้าแข่งขันท่านใดนั้นมี
จำนวนหลุมที่มากกว่าจำนวนหลุมที่เหลือให้เล่น ก็จะถือว่าการแข่งขันกีฬากอล์ฟครั้งนั้นก็เป็นฝ่ายชนะเช่นกัน นอกจาก
นี้ หากผู้เล่นในแต่ละฝ่ายนั้นตีลูกกอล์ฟลงหลุมด้วยสโตรกที่เท่ากัน จะถือว่าการแข่งขันในครั้งนั้นจะมีผลการแข่งขันที่
เสมอนั่นเอง โดยการตัดสินเมื่อมีการแข่งขันเสมอนั้นทางกรรมการจะทำการขยายรอบที่กำหนดเอาไว้ออกไปกี่หลุม
ก็ได้เพื่อให้มี ผลการแข่งขันที่สามารถตัดสินกันได้อย่างชัดเจนนั่นเอง

การยอมแพ้ในกติกากอล์ฟ

กติกากอล์ฟ

อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจในกติกากอล์ฟ นั่นก็คือการยอมแพ้นั่นเอง โดยการยอมแพ้ในกีฬากอล์ฟนั้นก็คือการที่ผู้
เล่นนั้นยอมแพ้ในการแข่งขันแมตช์ใดหรือว่าหลุมใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการขอยอมแพ้ในช่วงก่อนแมตช์หรือในช่วงที่มี
การสรุปผลของแมตช์หรือหลุมนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้เล่นที่ทำการยอม นั้นสามารถให้สโตรคกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามในช่วงเวลาใด
ก็ได้อีกด้วย แต่ในการยอมให้สะดวกฝ่ายตรงข้ามนั้นก็จะมีเงื่อนไขที่ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามนั่นก็คือลูกกอล์ฟของฝ่าย
ตรงข้ามนั้นต้องหยุดนิ่งเท่านั้น โดยจะถือว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นมีการเล่นลูกกอล์ฟลงหลุมแล้วด้วยสโตรคต่อไปนั่นเอง
นอกจากนี้ ยังถือได้ว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นมีการเล่นลูกนั้นจบไปแล้วอีกด้วย โดยการกระทำในลักษณะแบบนี้นั้นอาจจะมี
การนำรูปกอล์ฟออกไปโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ โดยหนึ่งสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องจำไว้เลยว่าการ ยอมแพ้ในแมตช์นั้น ๆ คุณ
ไม่สามารถทำการปฏิเสธ หรือยกเลิกได้นั่นเอง

กติกาในการอ้างสิทธิ์ของการเล่นกอล์ฟ

กติกากอล์ฟ

สำหรับกติกาในการอ้างสิทธิ์ของกีฬากอล์ฟนั้น หากมีผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีข้อสงสัยหรือเกิดความขัดแย้ง
ขึ้นในระหว่างผู้เล่นเอง สามารถทำการอ้างสิทธิ์ได้ โดยในการอ้างสิทธิ์นั้น จะต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอีกทีด้วย
เพราะถ้าหากในขณะนั้น ไม่มีกรรมการอยู่ในเวลาอันสมควร ผู้เล่นจะต้องทำการเล่นกีฬากอล์ฟไปโดยไม่ทำให้การ
แข่งขันถูกขัดขวาง หรือมีการเสียเวลาเกิดขึ้นนั่นเอง โดยการอ้างสิทธิ์ในกติกากอล์ฟนั้น ผู้เล่นสามารถทำการอ้างสิทธิ์
ด้วยสาเหตุใดก็ได้ แต่ต้องมีข้อแม้ก็คือว่า ผู้เล่นจะต้องทำการอ้างสิทธิ์ก่อนผู้เล่นท่านอื่น ๆ ในแมตช์นั้นนั่นเอง นอกจาก
นี้ ในกรณีที่การแข่งขันนั้นเป็นการแข่งขันในหลุมสุดท้าย ผู้เล่นจะต้องทำการอ้างสิทธิ์ ก่อนที่ผู้เล่นในแมตช์นั้นทุกคน
จะทำการออกจากกรีนนั่นเอง อย่างไรก็ตาม หากการแข่งขันที่ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านออกจากบริเวณกรีนไปแล้วมีการอ้าง
สิทธิ์เกิดขึ้น แต่เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีการ ประกาศผลอย่างเป็นทางการ ซึ่งการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวนั้นเป็นการอ้างสิทธิ์
ด้วยถ้อยคำที่เป็นความจริง ผู้ที่กล่าวอ้างสิทธิ์ไม่ทราบมาก่อน หรือผู้อ้างสิทธิ์นั้นได้รับข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง มาจากผู้
เล่นฝ่ายตรงข้าม การอ้างสิทธิ์เหล่านี้จะต้องทำการในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น โดยการอ้างสิทธิ์หลังจากเวลาที่สมควร
นั้นจะถือว่าเป็นการอ้างสิทธิ์ที่ไม่ได้รับการพิจารณานั่นเอง เว้นแต่ว่าผู้ที่กล่าวอ้างสิทธิ์นั้นจะชี้แจงจนทางคณะกรรมการ
นั้นเห็นว่าการแข่งขันนั้นมีความผิดพลาดโดยแท้จริงนั่นเอง

กติกากอล์ฟในการปรับโทษ

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการแข่งขันเลยก็คือการปรับโทษนั่นเอง โดยกติกากอล์ฟนั้นจะมีการปรับโทษ ให้กับผู้เล่น
ที่ทำการละเมิดกฎการแข่งขันหลากหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ที่ทำการละเมิดกฎการแข่งขันในรูปแบบแมตช์เพลย์นั้นจะถูก
ปรับแพ้หลุม แต่ทั้งนี้ หากเกมการแข่งขันนั้นมีการปรับโทษในรูปแบบอื่น ก็จะเปลี่ยนไปเป็นการปรับโทษในรูปแบบนั้น
แทนนั่นเอง

สรุป

ในการแข่งขันกีฬากอล์ฟนั้น กติกากอล์ฟ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากกติกากอล์ฟนั้นจะทำให้
การแข่งขันของผู้เล่นเป็นไปได้อย่างเหมาะสม แถมยังสามารถแข่งขันไปได้อย่างปราศจากความขัดแย้งอีกด้วย โดย
กติกากอล์ฟที่เราได้นำมาให้ผู้ชมทุกท่านได้ดูกันนั้น เป็นเพียงแค่กติกากอล์ฟในการแข่งขันแบบ แมตช์เพลย์ เพียง
เท่านั้น ถึงแม้ว่ากติกานี้จะเป็นเพียงแค่กติการูปแบบหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นกติกาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สำหรับ ผู้
ชมท่านไหนที่อยากรู้เกี่ยวกับกติกากอล์ฟสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้กันได้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งมากว่าข้อมูลที่
เราได้นำเสนอไปนั้นจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณไม่มากก็น้อย

https://www.khaosod.co.th/sports/news_2022463

https://www.hotgolfclub.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B3-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B9/

https://golfdiggtoday.com/news/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B/

https://www.sanook.com/sport/1288969/

credit by : popaholics.net , paraquor.com , avangelistdesign.com

Credit By : Ufabet