มารยาท ในการเล่นกีฬากอล์ฟ ที่ผู้เล่นทุกท่านควรให้ความสำคัญ

มารยาท

            ในการเล่นกีฬากอล์ฟ สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยก็คือ มารยาท เนื่องจาก มารยาทในการเล่นกีฬากอล์ฟ จะ
ทำให้การแข่งขันนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่น แถมยังทำให้ผู้เล่นด้วยกันนั้น มีความรู้สึกดี ที่ได้แข่งขันกับคุณอีกด้วย ใน
การแข่งขันกอล์ฟนั้น มีมารยาทหลากหลายรูปแบบที่ผู้เล่นควรปฏิบัติตาม โดยวันนี้เราได้นำมารยาทในการแข่งขันกีฬา
กอล์ฟ มาให้ผู้ชมทุกท่านได้ดูกันด้วย สำหรับใครที่กำลังเป็นนักกีฬากอล์ฟมือใหม่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างมากเลย

มารยาท ในกีฬากอล์ฟนั้น มีอะไรบ้าง ?

            มารยาท ในการเล่นกอล์ฟ นั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเนื่องจากการเป็นนักกอล์ฟที่ดีนั้น ไม่ใช่มีเพียงแค่
ทักษะหรือความสามารถที่โดดเด่น แต่การเป็นนักกอล์ฟที่ดีนั้น จะต้องรวมถึงการเป็นนักกอล์ฟที่มีมารยาทในการเล่น
กีฬากอล์ฟ ที่ดีด้วย ซึ่งมารยาทนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ในการเล่นกีฬากอล์ฟ เนื่องจาก
มารยาทในการเล่นกอล์ฟนั้น จะทำให้การแข่งขันเป็นไปได้อย่างราบรื่น และไม่มีอุปสรรค เกิดขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ การมีมารยาท ให้กับผู้เล่นด้วยกัน ยังทำให้ผู้เข้าแข่งขันนั้นมีความสุขที่จะได้แข่งขันกันอีกด้วย ดังนั้น การจะเป็นนักกีฬากอล์ฟที่ดี ไม่ใช่เพียงแค่คุณมีความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่คุณต้องมี มารยาทในการเล่นกีฬากอล์ฟ ด้วยนั่นเอง ซึ่งมารยาทในการเล่นกีฬากอล์ฟ ก็สามารถแบ่งออกได้ในหลายหัวข้อ โดยมารยาทในการเล่นกอล์ฟ สามารถแบ่งออก ได้ดังนี้

1. ความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟ

มารยาท

            สำหรับมารยาทเรื่องแรก ที่เรานำมาให้ผู้ชมทุกท่านได้ดูกันก็คือมารยาทเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการเล่นกีฬากอล์ฟ นั่นเอง ด้วยความปลอดภัยในที่นี้ก็คือการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันกีฬากอล์ฟ โดยสิ่ง
ที่ผู้เล่นควรทำเลยก็คือ การไม่แกว่งหรือเหวี่ยงไม้กอล์ฟ ในขณะที่มีผู้เล่นท่านอื่นอยู่บริเวณใกล้เคียง เนื่องจากการกระ
ทำเหล่านี้จะส่งผลทำให้ผู้เล่นบริเวณนั้นเกิดการได้รับบาดเจ็บขึ้นได้นั่นเอง ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ผู้เล่นไม่ควรทำการซ้อมด้วยการเหวี่ยงไม้ โดยหันหน้าไปในทางที่มีผู้เล่นหรือคนอื่น ๆ อยู่นั่นเอง
เนื่องจากการเหวี่ยงหรือซ้อมวงสวิง จะทำให้ทรายบนพื้นกระเด็นไปยังผู้คนที่อยู่ด้านหน้าได้

อีกหนึ่งมารยาทในการเล่นกอล์ฟที่สำคัญเลยก็คือ หากคุณตีลูกกอล์ฟไปในบริเวณที่มีผู้คนอยู่ให้รีบตะโกนคำ
ว่า โฟร์ ออกมาเสียงดัง ๆ เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้คนในบริเวณนั้นระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นเอง นอกจากนี้ ผู้
เล่นไม่ควรเล่นลูกกอล์ฟของตัวเองในขณะที่ผู้เล่นท่านอื่น ๆ นั้นอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากจะทำให้เกิดความเสี่ยง
ตามมาได้นั่นเอง 

2. การคำนึงถึงผู้เล่นท่านอื่น

มารยาท

            อีกหนึ่ง มารยาทในการเล่นกอล์ฟ ที่ผู้เล่นทุกท่านควรทำเลยก็คือ การที่คุณคำนึงถึงผู้เล่นท่านอื่น ๆ นั่นเอง
มารยาทข้อนี้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก โดยการคำนึงถึงผู้อื่นนั้น จะรวมถึง การไม่ทำลายสมาธิผู้เล่นท่านอื่น ๆ
ด้วยนั่นเอง เนื่องจากในการแข่งขันกีฬากอล์ฟนั้น จำเป็นจะต้องใช้สมาธิเพื่อเล็งในการตีวงสวิง หากผู้เล่นโดนทำลาย
สมาธิ อาจจะทำให้วงสวิงที่จะตีนั้นเป็นไปได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนั่นเอง ดังนั้น การไม่รบกวนสมาธิของผู้เล่นท่านอื่น
ๆ จึงเป็นสิ่งที่ผู้เล่นทุกท่านควรพึงทำเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ผู้เล่นทุกท่าน ไม่ควรรบกวนในการตีพัตต์ของผู้เล่นท่าน
อื่น ๆ เนื่องจากการตีประเภทนี้นั้น ถือว่าเป็นการตีที่สำคัญเป็นอย่างมาก การที่ไปยืนขวางหรือบังไม่ให้ผู้เล่นท่านอื่น ๆ
ได้ตีอย่างสะดวกสบาย ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีมารยาทเป็นอย่างมากเลยนั่นเอง อีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยก็คือผู้เล่นไม่
ควรตะโกนหรือแสดงความดีใจออกไปจนเกินพอดี เนื่องจากการส่งเสียงดังนั้นถือว่าเป็นการรบกวนผู้เล่นท่านอื่น ๆ
นั่นเอง

3. มารยาทในการเล่นกอล์ฟ

มารยาท

            อีกหนึ่งสิ่งสำคัญ ที่ผู้เล่นทุกท่านควรรู้ในการเล่นกอล์ฟเลยก็คือ การมีมารยาทในการเล่นกีฬากอล์ฟ นั่นเอง
โดยผู้เล่นท่านไหนที่มีการตีลูกออกไปบริเวณใกล้เคียงหรือนอกสนามกอล์ฟ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่มีพุ่มไม้หรือมีหญ้าสูง
ก็แล้วแต่ มารยาทที่ดีของผู้เข้าแข่งขันก็คือการไปช่วยหาลูกกอล์ฟที่ไปอยู่ในบริเวณนั้นนั่นเอง ทั้งนี้ การช่วยหาลูก
กอล์ฟยังถือว่าเป็นการช่วยประหยัดเวลาในการแข่งขันกีฬากอล์ฟอีกด้วย การช่วยหาลูกกอล์ฟที่อยู่ในบริเวณพุ่มไม้นั้น
ถึงแม้ว่าจะเป็นการช่วยคู่แข่งในการหาลูกกอล์ฟก็ตาม แต่เรื่องนี้ถือว่าเป็นมารยาทที่ดีเป็นอย่างมากเลย

4. ลำดับในการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เป็นมารยาทในการแข่งกีฬากอล์ฟเลยก็คือ ลำดับในการแข่งขัน นั่นเอง โดยการจัดลำดับ
การแข่งขันกีฬากอล์ฟโดยทั่วไปแล้วจะใช้การจับฉลาก เพื่อให้ได้ลำดับในการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังได้ลำดับในการทำ
ทีออฟ และเล่นช็อตต่อไปอีกด้วย ซึ่งผู้เล่นที่มีลูกอยู่ห่างจากหลุมมากที่สุด จะได้เป็นผู้เล่นในการเริ่ม แล้วก็จะเรียงจาก
หลุมที่ห่างลงมาตามลำดับนั่นเอง ทั้งนี้ ในการเล่นหลุมต่อไป จะคำนวณจากคะแนนที่ได้มากที่สุดในหลุมแรกนั่นเอง

5. มารยาท อื่น ๆ ในการแข่งขัน

ในการแข่งขันกีฬากอล์ฟนอกจากมารยาทในการเล่นแล้ว ยังต้องมีมารยาทอื่น ๆ ในการแข่งขันที่ผู้เล่นจะต้อง
คำนึงถึงอีกด้วย โดยมารยาทในที่นี้ก็คือ มารยาทในการช่วยกันดูแลและรักษาสนามกอล์ฟ นั่นเอง ผู้เล่นทุกท่านควร
ทำให้สนามกอล์ฟนั้นคงสภาพเดิมเมื่อจบการแข่งขันแล้ว โดยการไม่ทำให้สนามกอล์ฟนั้นมีความเสียหายไปมากกว่า
เดิมนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการออกวงสวิงที่จะส่งผลทำให้สนามหญ้านั้นเป็นรอย หรือว่ามีขยะหลังจากการออกรอบนั่นเอง
ซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในการออกรอบกอล์ฟ

สรุป

            สำหรับใครที่เป็นผู้เล่นมือใหม่ ยังไม่รู้กฎกติกาหรือมารยาทในการเล่นกีฬากอล์ฟ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่
เราได้นำเสนอไปนั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณไม่มากก็น้อย นอกจากนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งมากกว่าคุณจะปฏิบัติตาม
กฎและมี มารยาทในการเล่นกีฬากอล์ฟ นั่นเอง Ufabet เว็บหลัก

https://www.sunmateshop.com/article/151/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88

https://thaigolfbooking.com/th/2020/09/11/stability-and-consistency-in-golf/

http://www.kirimaya.com/th/resorts/kirimaya-resort/golf-spa/golf/

https://golfdiggtoday.com/article/winter-is-better-copy/

https://www.thaigolfguru.com/knowledge/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81.html

Credit By : Ufabet