กติกากอล์ฟ เบื้องต้นเป็นอย่างไร

กติกากอล์ฟ เบื้องต้นเป็นอย่างไร

กีฬากอล์ฟ นั้นเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมาเป็นเวลานาน โดยกีฬากอล์ฟนั้นมีมาตั้งแต่ในช่วงศตวรรษที่ 18 แล้ว โดยในช่วงนั้น กีฬากอล์ฟ ได้ถือกำเนิดให้เป็นกีฬาสากลนั่นเอง ซึ่งกีฬากอล์ฟนั้นได้ถูกให้เป็นกีฬาที่อยู่ภายใต้การดูแลของ 2 องค์กรหลักได้แก่ Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (R&A) และ United States Golf Association (USGA) นั่นเอง โดยองค์กรที่ดูแลกีฬากอล์ฟทั้งสององค์กรนั้น จะทำการแบ่งหน้าที่ในการดูแลในแต่ละประเทศนั่นเอง โดยองค์กรที่ดูแลกีฬากอล์ฟในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเม็กซิโกจะเป็นองค์กร United States Golf Association (USGA) ส่วนประเทศอื่น ๆ นั้นจะถูกดูแลด้วยองค์กร Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (R&A) นั่นเอง ซึ่งกีฬากอล์ฟในประเทศไทยก็จะอยู่ภายใต้ขององค์กร Royal and Ancient Golf Club of […]